VIHM2020 Virtual Rules and Regulations:

ແລ່ນວຽງຈັນຮາຟມາຣາທອນ ນາໆຊາດ ຄັ້ງທີ V – Virtual Run

ໄລຍະເວລາການແລ່ນ

13 ມີນາ 2020 (00:01) - 27 ມີນາ 2020 (23:59) GMT +7

ສະຖານທີ່

ການແລ່ນແບບ Virtual Run ນີ້ແມ່ນຈັດເພື່ອ ນັກແລ່ນທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ສຳຫຼັບ ງານແລ່ນ ວຽງຈັນ ຮາຟ ມາຣາທອນ ນາໆຊາດ ຄັ້ງທີ V ປະຈຳປີ 2020 ຊື່ງນັກແລ່ນ ສາມາດແລ່ນໄດ້ທຸກບ່ອນໃນທົ່ວໂລກ. ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນກໍຄື ແອຟ ທີ່ມີ  GPS ຈັບເວລາ , ໄລຍະທາງ, ວັນທີ ໃນການແລ່ນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດ ດາວໂຫຼດໃສ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ປະເພດໄລຍະ

21km, 10km ແລະ 5km

ກຳນົດເວລາຂອງແຕ່ລະໄລຍະທາງ

ບໍ່ມີການຈຳກັດເວລາ

ວິທີການແລ່ນ Virtual Run

 1. ດາວໂຫຼດແອພຈັບ GPS ການແລ່ນ (strava, runkeeper,garmin, suunto, , etc.)
 2. ແລ່ນຄົບຕາມໄລຍະທາງທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ ໂດຍສາມາດແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງໃດກໍໄດ້
 3. ແຄັບເຈີ້ ຜົນການແລ່ນຂອງທ່ານຈາກ ແອພກວດຈັບ GPS ແລ້ວສົ່ງມາທາງເວັບໄຊ້ http://vientianehalfmarathon.gotorace.com/
 4. ສາມາດກວດອັນດັບທີໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ້ www.sportstats.asia ເລີ່ມວັນທີ 31 ມີນາ 2020

ໝາຍເຫດ

ຂັນລາງວັນຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ ນັກແລ່ນທີ່ແລ່ນໄດ້ເວລາດີທີ່ສຸດ ຕາມຜົນທີ່ທ່ານສົ່ງມາ ໃຫ້ທາງເວັບໄຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ນັກແລ່ນທຸກທ່ານຈະຖືກບັນທຶກ ເວລາຢູ່ໃນລະບົບຂອງເຮົາທັງໝົດ.

ລະບຽບ

- ສົ່ງຜົນແລ່ນຂອງທ່ານຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ.

- ແລ່ນຄົບຕາມໄລຍະທາງທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ ແລ້ວຢືນຜົນ ທີ່ມີເວລາດີທີສຸດອັນດຽວ ເຂົ້າຫາ ຄະນະຈັດງານ.

- ການປ່ຽນໄລຍະທາງ, ການຄືນເງິນ/ຫຼື ການປ່ຽນເລກແລ່ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

- ຜົນການແລ່ນ ທີ່ໃຊ້ແອພຈັບ GPS ການແລ່ນແມ່ນຈະຖືກຍອມຮັບ.

- ບໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນການແລ່ນຈາກການຖ່າຍໜ້າຈໍເຄື່ອງແລ່ນ ຕາມບ່ອນອອກກຳລັງກາຍໄດ້

- ບໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນການແລ່ນ ທີ່ໄດ້ຈາກ ການໄຊ້ພາຫະນະ ເຊັ່ນ: ລົດຖີບ, ລົດຈັກ, ສະເກັດບອດ, ລົດໃຫຍ່ ແລະອື່ນໆ.

ການປະກາດຜົນລາງວັນ

ຂັນລາງວັນຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ ນັກແລ່ນທີ່ແລ່ນໄດ້ເວລາດີທີ່ສຸດ ຕາມຜົນທີ່ທ່ານສົ່ງມາໃຫ້ທາງເວັບໄຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ນັກແລ່ນທີ່ສົ່ງຜົນການແລ່ນທີ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກແອພຈັບ GPS ການແລ່ນ ຈະບໍ່ສາມາດ ຮັບຂັນລາງວັນໄດ້ ແລະ ຈະຖືກຈັດລຳດັບຢູ່ລຸ່ມລົງ. ທາງຄະນະຜູ້ຈັດງານຈະກວດສອບຜົນການແລ່ນທຸກອັນທີ່ທ່ານສົ່ງມາ. ນອກຈາກນີ້, ທາງຄະນະຜູ້ຈັດງານມີສິດທີ່ຈະດຳເນີນການກວດສອບຜົນເວລາການແຂ່ງຂັນ ກັບນັກແລ່ນ ທີ່ທາງຄະນະຜູ້ຈັດງານເຫັນວ່າມີຂໍ້ສົງໄສ. ນັກແລ່ນ 1-໌5 ຄົນທຳອິດ ຮຸ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ກຸ່ມອາຍຸ  ທາງຄະນະກຳມະການ ຈະໄດ້ຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. 

 

Vientiane International Half Marathon – Virtual Run

 Race Period

13 Mar 2020 (10:00am) - 27 Mar 2020 (23:59) GMT +7

Where

This is a Virtual Race, runners who have registered for Vientiane International Half Marathon can join and run anywhere in the world.  All you need is a GPS-tracking running app.

Category

21 km, 10 km, 5 km

Cut Off Time

No cut off time

How it works

 1. Download a timing app (strava, RunKeeper, garmin, suunto, etc.) *
 2. Complete the race (of the distance that you registered for) using a GPS tracking app .
 3. Submit a screenshot of your tracking app showing your result at http://vientianehalfmarathon.gotorace.com/
 4. Check results on the website sportstats.asia

Note:
* Using apps is not mandatory for those who don’t have a smart phone or a sport watch.  However, trophies will be awarded only to those who run with an app and submit a screenshot of the results from an app.  Everybody else will be based on honor system.

Rules 

 • Submit your results by March 31st, 2020
 • Complete the race in one submission.
 • Change of category, refund and/or transfer of bib is not allowed.
 • Results from GPS-based tracking apps are accepted.
 • Results from running on an indoor treadmill are not allowed.
 • Results from pedometers are not allowed.

** Trophies will be awarded only to those who run with an app and submit a screenshot of the results from an app.  Runners  who submitted the results manually (without GPS tracking app) will not be entitled for the award(s) which will be rolled down to the next place(s)s. THE EVENT ORGANIZERS WILL VERIFY THE RESULT OF ALL VIRTUAL RUN. FURTHERMORE, THE EVENT ORGANIZERS HAVE THE RIGHT TO CONDUCT A VERICATION TEST RUN TO RUNNERS WHO SUBMIT VIRTUAL RUN TIME THAT THE ORGANIZERS DEEM QUESTIONABLE. TOP WINNERS WILL REQUEST TO VERIFY HIS/HER TIME.

 

Rules and Regulation 

 • General 
 • The Vientiane International Half Marathon 2020 is organised by Events For Good (EFG) in accordance with these rules and regulations applicable to the participants, which can be found at www.vientianehalfmarathon.com (the Official Website)
 • Completion of the online registration form confirms the participant’s agreement to abide by these rules and regulations
 • Registration for the race is only confirmed upon payment and issuance of a race identification number.
 • Participant agreed to provide true, accurate , current and complete information about the participant as per registration form.
 • Once registration is completed no change to registration detail however (exemption would only be made for crucial detail such as: emergency contact person.
 • There will be no fee refund if the event is cancelled for whatsoever reason.
 • Organizer have all the right to use photos and videos of participants for commercial purposes.

Safety

 • Whilst reasonable precaution will be taken by EFG to ensure the Participants’ safety, the participants takes part in VIHM 2020 at his or her own risk. EFG, Event Sponsors or Co-Sponsors shall not be responsible or held liable for any injury or death howsoever arising from training for or during participation in the race. Participants are encouraged to go for a medical examination and / or consult their medical practitioner prior to registration and before the actual race day.
 • A Participant must retire from the race immediately if required to do so by any member of the official medical staff, race director, referee and / or security officer.

Race

 • Pets, bicycles, in-line skates, prams, push carts, shoes with built-in or attached rollers and any other wheel-run objects are not allowed on the race route. The exceptional to this rule is for the 10.5 KM Wheelchair categories where Wheelchairs are allowed. Only official race and medical vehicles are allowed on the race route.
 • EFG reserve the right to use any photographs, motion pictures, recording, or any other media records (including those displaying the participant) of the VHM 2020, for any legitimate purpose, including commercial advertising.
 • EFG reserves the right to limit and / or refuse race entries without assigning any reason.
 • EFG reserves the right to cancel any race category without prior notice to the participants
 • EFG will not entertain nor be in any way responsible for any disputes arising from incomplete entry details.
 • The race route will be closed to traffic for the duration of the race, up to three and the half hours 03:30 Hrs. Beyond 03:30 Hours cut of mark, the road will be re-opened to live traffic.  More information will be available on the Official Website through Event handbook.
 • The organizers not allowed the competitors in the Half Marathon and Mini Marathon to drink water, mineral water and the other food accept the prepare by VHM racing staff.

Cancellation

 • After registration, there will be no fee refund for a Participant who does not eventually take part in the VIHM 2020, for any reason whatsoever.
 • A participants is strictly not allowed to transfer his or her race entry to another party
 • A participant who does not start within 30 minutes from his or her respective flag off point will be disqualified and for safety reasons, may not be allowed to start.
 • Change of race categories are allowed till 24th February 2020

Age Requirement 

 • To participate in the Half Marathon  (21 Km) participants must be 16 years or above on the race day
 • To participate in Mini Marathon (10 km) participants must be 12 years or above on the race day.
 • Any participant below the age of 18 is required to seek parental /guardian consent

and complete the relevant indemnity and declaration forms when registering online or in person.

Race Categories

 • Half Marathon (21 KM)
 • Mini Marathon (10 KM)
 • Fun Run (5 Km)

Prize Money

 • Each participant is allowed only one prize-money award.
 • EFG reserves the right to replace any winner if he or she is found to be disqualified
 • All prize not claimed within (1) month from 1st March 2020 will be forfeited and EFG will be at liberty redistribute or dispose of them accordingly.
 • The “ Gun Time” will be considered to determine the winners for all categories.
 • Prizes for the Half Marathon (21 km) are:

Women’s General ( 1-5 place )

Men’s General  ( 1-5 Place)

 • Prizes for the Mini Marathon (10 Km) are:

Women’ General (1-5 Place)

Men’ s General (1-5 Place)

Trophy Award 

 • 1-5 place of each age category will award trophy

Race Entry Pack Collection

 • All participants must collect their race entry pack which includes the race bib, timing chip, Event T-shirt, the pre-race registration on 28th & 29th February 2020 (10 am to 6 pm) at the Entry Pack Collection Location during the collection period, of which detail will be stated on the Official Website.  If participants are unable to collect their Race Entry Pack in person, they may empower a duly authorized representative in accordance with the procedure detailed on the Official Website.
 • Late collection will not be entertained and EFG shall not be liable for any other loss or inconvenience caused, due to participants’ inability to collect their Race Entry Pack.  Race Entry Pack not collected after the collection date will be deemed as properly of (EFG) the organizer, who reserves the rights to dispose or distribute them accordingly.

Winner’s Entitlement

 • All Participants who successfully complete the race in their selected category will be awarded a Finisher’s Medal upon the presentation of their race bib to the organizer
 • 10k and 21k participants who successfully complete the race in their category will be awarded an e-Certificate of Participation. The e-Certificate will be made available on the official website from 1st March 2020.